Wat we doen
We zetten een ambitieuze en heldere klantenvisie neer en we maken die tastbaar: dat is wat u van ons kunt verwachten.

We begeleiden u bij het ontwikkelen van een effectief klantenbeleid in lijn met uw marktstrategie. We grijpen in op de essentiële triggers van klantentevredenheid en -loyauteit. Samen met u maken we die strategie "voelbaar" bij uw klanten, burgers en medewerkers.

We gaan voor resultaten waar uw medewerkers én klanten enthousiast van worden, niet voor kleine optimalisaties.

We zorgen voor inzicht in het gedrag en de perceptie van uw klanten. We combineren onderzoek en jarenlange "beide voeten in de modder" – praktijkervaring. We weten hoe medewerkers en processen impact hebben op hoe uw klanten uw dienstverlening ervaren.

Met die expertise staan we u bij om uw beloftes waar te maken.
Hoe we het doen
Om de berg te verplaatsen starten we met één steen. We beginnen klein, we testen en finetunen tot de klant de gewenste ervaring ook werkelijk ondervindt.

Stap voor stap maken we de klantenvisie tastbaar.

We coachen beslissingsnemers bij het ontwikkelen van een ambitieuze visie over hoe klanten de dienstverlening moeten ervaren. Onze visieworkshops zijn legendarisch.

We vertalen de visie naar end-to-end processen. We koppelen klantentevredenheid aan efficiëntie, want die twee gaan hand in hand. Of wanneer was u laatst tevreden over een inefficiënte organisatie?

We creëren focus bij de medewerkers, verhoogd leiderschap bij managers én de gewenste attitude in de organisatie. Door medewerkers te laten voelen hoe het is om indrukwekkende resultaten neer te zetten, doorbreken we verandermoeheid.

En bovendien: we zijn niet bang van keihard commitment. Uw tevredenheid bepaalt onze factuur.
Waarom we het doen
Omdat passie tot resultaten leidt

We halen voldoening uit de veranderende houding van medewerkers, wanneer ze erin slagen de visie in klantenbeleving om te zetten. We laten hen ervaren hoe het voelt om spectaculaire resultaten te boeken. Zo doorbreken we verandermoeheid en creëren we "goesting", dynamiek en attitude.

Klantenstrategie doen werken is geen kunst, maar een ambacht. We leven voor het métier, omdat we er goed in zijn en omdat er weinig dingen zijn die we liever doen (hoewel een fles Brunello kraken aardig in de buurt komt).